Soğukdelik


Tipi:

Doğal

Derinlik:

18 m.

Uzunluk:

56 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1986 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Alanya Birliği Cebireis Formasyonu'nun dolomitik kireçtaşları içinde önemli bir kırık boyunca kuzey-güney doğrultusunda gelişmiştir. Duvarlar perde travertenleri ile kaplıdır. Mağarada yer yer sarkıt ve dikitler gelişmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok