Subatağı Düdeni

Fotoğraftan Harita

Tipi:

Doğal

Derinlik:

643 m.

Uzunluk:

1514 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MAD (1 Ocak 1992)

Araştırma:

Mağara; 1992 yılında MAD tarafından -171 m'ye kadar incelenmiştir [Susam 1993:36]. 1993 yılında yapılan ikinci bir araştırma gezisinde -412 m'ye kadar araştırılmış ve BCRA 3c standardında haritası çizilmiştir. Daha sonra MAD tarafından 1994 yılında üçüncü bir araştırma yapılmış ve mağaranın -643 m kotundaki sifonla sona erdiği tesbit edilmiştir.

Morfoloji:

Düdenin aktif kısmına 1685 kotundan; ortalama 3 m genişlik ve 0.5 m derinlikte bir akarsuyu takip edilerek ulaşılan; düşey eksende gelişmiş oldukça büyük bir ağızdan girilmektedir. Aktif ağızın kuzeyinde; yamaçta ve yaklaşık 30 m kadar yüksekte ikinci bir girişten mağaranın fosil kısmına ulaşılmaktadır. İlk -140 m boyunca cadı kazanları ve göller vardır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok