Suini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

13 m.

Uzunluk:

70 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Herhangi bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır [Nazik-Özel 2005].

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

Mağara, 2005 yılında MTA tarafından araştırılmış ve haritalanmıştır.

Morfoloji:

Tümü ile fosil bir oluşuma sahip olan Suini Mağarası, Paleozoik yaşlı Alanya Birliği'ne ait kristalize kireçtaşları içinde yer almaktadır. Bu kayaçlar üzerinde yer yer, bol kırıklı Permiyen yaşlı kireçtaşları da mevcuttur. Ufak olmasına karşın mağarada çok güzel oluşumlar mevcuttur..

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok