Susuz (Susuz Güvercinlik, Susuz yeraltı deresi)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

79 m.

Uzunluk:

2303 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Sifonda troglobit olmayan balıklar gözlenmiştir.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

Speleologie 64. sayıda bu mağara araştırma raporu yer almaktadır [Bakalowicz 1970:17]. 1972 yılında M. Clarke ve M. Raimond tarafından haritası çizilmiş; mağara ölçüleri -79 m derinlik ve 1638 m uzunluk verilmiştir [Chabert C. 1972b:45]. 1982 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Susuz Mağarası; Üst Kretase kireçtaşları içerisinde gelişmiştir. Bölgede çok sık görülen tektonik kırıklar ve çatlak sistemleri yapıya hakimdir. Mağaranın iki girişi vardır. Ana girişi vadi tabanında yer almaktadır. İkinci giriş ise yine aynı vadide tabandan 37 m yukarda; yamaçta gelişmiş derin ve genişçe açılmış dolin şeklindedir. Bu girişi kısmen erimelerle; kısmen de çökme ile ana galeriye açılmış baca şeklindedir. Susuz Mağarası adının tersine oldukça sulu bir mağaradır. Yapılan boya testiyle Tınaztepe Düdeni ile birleştiği tespit edilmiştir [Sroubek 1989:1]. Tınaztepe Düdeni'nden giren sular mağaraya ulaşmakta ve mağara içinde akışına devam ederek mağaranın bugünkü giriş ağzından yaklaşık 70-80 m aşağısında bir çağlayan yapmakta ve 40-50 m sonra bir sifonla son bulmaktadır. Mağaranın traverten; sarkıt; dikit ve sütun yönünden geliştiği kısım mağaranın üst kesimleridir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok