Tekir Alabalık Mağarası


Tipi:

Doğal

Derinlik:

20.5 m.

Uzunluk:

146 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

. İlk olarak MTA tarafından 2008 yılında araştırılmış ve haritalanmıştır.

Morfoloji:

Mağara, kalın tabakalı, bol çatlaklı, eklemli, erime boşluklu resifal kireçtaşlarındanoluşan ve oldukça geçirimli bir birim olan Orta-Üst Miyosen yaşlı Parpyayla Formasyonu içerisinde ve D-B doğrultusundadır. Birbiri ile bağlantılı üç ayrı girişe sahiptir. Bunlardan ilki en altta yer alan ve aktif yeraltısuyu çıkışının olduğu koldur. Buradan yüzeye çıkan su aynı zamanda alabalık çiftliğini beslemektedir. Bu aktif su çıkışının olduğu koldan mağaraya girildiğinde bir kol, küçük ve tabanı eğimli,, ikinci girişin yer aldığı odaya çıkmaktadır. Aktif koldan daha içeriye, suya karşı ilerlendiğinde ise dar bir geçitten, göreceli olarak daha büyük bir bölümegeçilmektedir. Yüzeye çıkan su bu alanda geçilemeyecek kadar dar çatlaklardan geçerek mağara içinde akışa geçmektedir. Bu bölüm aynı zamanda mağaranın üçüncü girişinin olduğu bölüme de açılmaktadır. En üstte yer alan ve asıl büyük mağara girişinin olduğu üçüncü ağız, ikinci mağara ağzının da olduğu gibi, yoğun yağışlara bağlı olarak aktif mağara giriş ağzının suyu drene etmekte yetersiz kaldığı zamanlarda "dolusavak" görevi üstlenen kollardır. Girişinden itibaren itibaren tabanı kuru ve yer yer de ıslak çamurla kaplı olan bu girişin olduğu kol yaklaşık 20 m sonra yukarı yönde gelişim göstermektedir. Derinlikleri yer yer 2m'yi geçen traverten havuzları, bu yukarı eğimli kolda birbiri ardına dizilmiş konumdadır

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok