Tepearası


Tipi:

Doğal

Derinlik:

31 m.

Uzunluk:

60 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Kış aylarında içinde yarasaların barındığı belli olmaktadır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Oldukça saf masif Üst Kretase yaşlı kireçtaşları içerisinde bir fay üzerinde dikey gelişmiştir. Kuyu şeklinde dar bir girişi vardır. 17 m derinliğindeki bu giriş; aşağıda yarık boyunca bir süre devam eder. Duvarlar damlataş oluşumları ile kaplıdır. Taban ise kaya; blok ve molozla örtülüdür.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok