Tepesidelik Mağarası


Tipi:

Doğal

Derinlik:

57 m.

Uzunluk:

150 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada herhangi bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır [Nazik-Törk 2003].

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Jura Ğ Alt Kretase kireçtaşları içinde gelişmiş olan Tepesidelik Mağarası Pliyosen aşınımlı flüviyo-karstik bir uvala içinde oluşmuştur. İlk kısmı bir çöküntü dolini halindedir ve bu dolinin dibinde derinliği 15 m yi bulan bir göl vardır. Büyük olasılıkla yer altı deresinin oluşturduğu boşluğun tavanının çökmesi sonucunda mağara ortaya çıkmıştır [Nazik-Törk 2003].

Notlar:

Mağara koordinatları haritada olmasına rağmen okunamıyor, gerekli görüldüğünde koordinatlar mtadan istenip güncellenebilir

Bulan (Tarih):

MTA (10 Temmuz 2003)

Araştırma:

2003 yılında MTA tarafından araştırılmış ve haritalanmıştır [Nazik-Törk 2003].

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok