Tınaztepe Düdeni


Tipi:

Doğal

Derinlik:

200 m.

Uzunluk:

1650 m.

Sıcaklık:

12.00 C°

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MAD MTA (-)

Araştırma:

İlk olarak 1966 yılında T. Aygen tarafından incelemesi yapılmıştır. Bundan sonra 1968 de Paris Speleoloji Kulübü; 1969 yılında da Speleologica Romano Kulübü'ne mensup speleoglar; bu mağaranın plan ve kesitlerini saptamıştır. Mağara 1980 yılında MTA tarafından tekrar araştırılmıştır. Sifona kadar karst incelenmesi ve yayını İngiliz ve Fransız ekipler tarafından yapılmıştır.

Morfoloji:

Mağaraya tüm yıl boyunca; mevsimine göre debisi değişebilen bir dere akmaktadır. Filişli araziden akıp gelen bu derenin debisi bazen 1 m'de 3 lt/saniye'ye ulaşmaktadır. Henüz tam anlamıyla aktif olan bu mağarayı ağız kısımları hariç incelemek mümkün olmamıştır [Güldalı-Nazik 1984:113]. Rakımı 1172 m'de olan Susuz Mağarası ile bağlantılı olduğu yapılan su boyası testi ile tespit edilmiştir. Mağara sonunda bir sifonla son bulmaktadır. Ana koridordaki göl yüzünden ve birçok küçük inişten dolayı dalış ekipmanlarını taşımak oldukça güç olmaktadır. Sifonun çok dar bir kanal boyunca devam etmesi nedeniyle ancak 18 m ilerlenebilmiş; daha fazla gidilememiştir. Mağaranın çevresini iyi tabakalanmış yoğun bir şekilde karstlaşmış çok saf Kretase yaşlı kireçtaşları oluşturmaktadır [Güldalı et al. 1982:2].

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok