Tınaztepe


Tipi:

Doğal

Derinlik:

5 m.

Uzunluk:

1015 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

MTA tarafından çok sayıda yarasa (Rhinolophus ferrumequinum) bulunduğu tespit edilmiştir.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MAD MTA (-)

Araştırma:

İlk olarak 1966 yılında T. Aygen tarafından incelemesi yapılmıştır. Bundan sonra 1968 de Paris Speleoloji Kulübü; 1969 yılında da Roma Speleologica Romano Kulübü'ne mensup speleoglar; bu mağaranın plan ve kesitlerini saptamıştır. 1980 yılında MTA tarafından tekrar araştırılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.

Morfoloji:

Basık fakat geniş bir girişten sonra; mağaranın tavan yüksekliği ortalarında ve sonlara doğru 30-40 m'ye ulaşır. Mağarayı enine kesen kırık veya faylı yerlerde duvar travertenlerine; sarkıtlara ve dikitlere rastlanır. Kasım ve Temmuz aylarında mağara tabanında göletler ve küçük akarsular oluşmaktadır. Bunun dışındaki aylarda ise mağaranın sonundaki göl dışında her yer kurumaktadır. Mağaranın çevresini iyi tabakalanmış yoğun bir şekilde karstlaşmış çok saf Kretase yaşlı kireçtaşları oluşturur [Güldalı et al. 1982b:2]. Büyük Tınaztepe olarak da adlandırılan ana galerinin yanında yer alan ve her ikisi de yaklaşık 100 m uzunluğundaki iki küçük koldan oluşan A ve B kollarından B kolu tamamen kuru bir mağaradır. Kırık ve fay sistemlerinin mağarayı kestiği yerde dikit; sarkıt ve sütunlar gelişmiştir; sonradan meydana gelen göçmeler nedeniyle orta düzeyinde Çoban Yatağı Mağarası'na bir bacayla birleşmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok