Tömbek


Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

23 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Çakraz Formasyonu üzerinde yer alan; yaşlı kireçtaşları içinde gelişmiştir

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Tömbek; kireçtaşlarının tabaka doğrultusu ve dalımına uygun biçimde gelişmiş; ters T şekilli bir mağaradır. Mağaranın genişliği 0.5-1.5 m; tavan yüksekliği 0.5-2 metredir. Güneye uzanan giriş bölümünde kum ve çakıl depoları; doğu-batı yönlü galeride ise küçük damlataşlar ve uçta gölcük yer alır. Kaynak konumlu; fosil-yarı aktif bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok