Topçam


Tipi:

Doğal

Derinlik:

16 m.

Uzunluk:

76 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın bazı bölümlerinde az sayıda yarasanın yaşadığı gözlemlenmiştir.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Aynı yeraltı sisteminin parçası durumundaki Topçam ve onun hemen kuzeybatısında bulunan Çağman Mağaraları D-B yönlü bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Geçit konumlu olan ve fosilleşen her iki mağara da vadi tabanına yakın bir noktada yer alırlar. Vadi tabanından 10-15 m yukarıda dik bir giriş ağzı bulunan Topçam Mağarası doğu-batı yönlü birbirine bağlı iki galeriden (biri tıkanmış) meydana gelmiştir. Mağaranın genişliği 1-6 m; tavan yüksekliği ise 2-12 metreler arasında değişir. Damlataş oluşumları açısından son derece fakir olan mağaranın içi moloz; çakıl; kum ve mil yığınları ile kaplıdır. Mağaranın doğu ucu faya bağlı olarak dar bir çatlakla kapandığı halde batısı blok ve molozlarla tıkanmıştır. Yağışlı dönemlerde tavandan sızan veya damlayan sular batı kesimlerde yer yer küçük gölcükler oluşturmaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok