Tu 2-89 Karagöl Düdeni (Karagöl Düdeni)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

18.5 m.

Uzunluk:

202 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

:

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: İlk defa T. Aygen tarafından 1958 yılında araştırılmıştır. Mağaraya giden su ovada sedde ile kapatılarak giriş sağlanmıştır. 1965 London Caving Club araştırma için gelmiş; ancak yağıştan dolayı araştırma yarım kalmıştır. 1991 yılında MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

DSİ tarafından mağaranın ağzında zaman zaman düden içini temizlemek ve içeri giden suyun debisini ayarlamak üzere regülatör inşa edilmiştir. Su; mağara içine dahil olduktan sonra; orada insan geçemiyecek kadar dar ve dikey çatlaklar içerisinde kaybolmaktadır [Aygen 1984a:24]. Elmalı Ovası ortasında bulunan Karagöl'ü; Devlet Su İşleri kurutmak için; göl havzasını kanallarla düdenlere ve Elmalı Ovası'nın güneyini kaplayan Avlan Gölü'ne bağlamıştır. Kış ve bahar aylarında Karagöl'e gelen sel suları; kanallarla Karagöl Düdenleri'ne akmaktadırlar. Düdenlerin daha fazla su çekmesi için düden girişi genişletilmiş ve su akımını kontrol için sürgülü kapaklar takılmıştır. Bu işlemlerden sonra Karagöl Düdeni'nin ağzı tamamen değişmiştir [Güldalı et al. 1991:6-7].

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok