Tulumba


Tipi:

Doğal

Derinlik:

6 m.

Uzunluk:

270 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Girişe yakın kesimlerde mağara örümceği ve sineği ile son bölümlerde binayaklılar vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Litolojik özellikleri nedeniyle karstlaşmaya sınırlı ölçüde olanak veren; Barremiyen yaşlı Zonguldak Formasyonu içinde gelişen Mağara; güneybatı-kuzeydoğu yönlü Çatalağzı Fayı'nın hemen güneyinde yer almakta ve fayla aynı yönde uzanmaktadır. Bütünüyle fosilleşmiş ve iri bloklarla kapanmış bir duvarla sona ermektedir. Buradan hiç su girişi yoktur. Buna karşılık; mağaranın batı kenarlarında çok sayıda su batan (düden) gelişmiştir.

Notlar:

Kilimli'nin doğusunda Çatalağzı'nın 1 km güneyinde bulunan Tulumba Mağarası; Gelik Deresi'nin doğu kenarında ve vadi tabanından 10 m yukarıda yer almaktadır. Zonguldak-Kilimli-Çatalağzı-Karadon yolu mağaranın hemen yakınından geçmektedir. Mağaranın önünde bulunan tulumba ile Karadon İşletmesi'nin kullanma suyu pompalanmaktadır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok