Tulumini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

8 m.

Uzunluk:

85 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Kuru ve sıcak bir mağara olduğundan fauna açısından oldukça zengindir. Güneybatıdaki küçük salonda yarasa kolonileri yer alır. Bu yarasaların guanolarında yaşayan guanobiler vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Tulumini Mağarası Beyşehir-Hoyran Napları'na ait Üst Triyas-Alt Liyas Boyalı Tepe kireçtaşlarında gelişmiştir. Mağara fosil durumda olup; içerisinde oldukça zengin mağara oluşumlarını barındırmaktadır. Vadoz zonda bulunduğundan içerisi tamamen kurudur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok