Tuluntaş (Tulumtaş)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

10 m.

Uzunluk:

549 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

İncek Köyü sınırları içersinde bulunan mağaranın yakınına kadar yol gelmektedir.

Bulan (Tarih):

MAD MTA (-)

Araştırma:

Araştırma Tarih?esi: MAD ve MTA ortak çalışması olarak 1992 yılında araştırılıp; BCRA 3c standartlarına uygun olarak haritalandırılmıştır.

Morfoloji:

Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağara; Permo-Trias yaşlı kireçtaşı blokları içinde gelişmiştir. Geniş yayılım göstermeyen kireçtaşı yaklaşık 5-7.5 kilometrekare yüzey yayılımına; 30-40 m kalınlığa sahiptir. Mağara yatay bir galeri ile bu galeriye bağlı kollardan oluşmaktadır. Tamamen fosil olan mağarada; mevsimsel olarak yüzeyden sızan sulara bağlı olarak ufak gölcükler oluşabilmektedir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok