Turunçpınar İsli


Tipi:

Doğal

Derinlik:

11 m.

Uzunluk:

44 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Çok miktarda mağara akrebi vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1984 yılında MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Yatay bir birimde Kretase yaşlı çok saf kireçtaşları içinde gelişmiştir. Her mevsim kuru olan mağaranın duvarı travertenlerle kaplıdır. Ayrıca dikit; sarkıt ve sütunlar mağarayı süslemektedir. Mağarada insan ve hayvan barındığı için tabanı toprak ve molozla kaplıdır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok