Üçbacalı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

27 m.

Uzunluk:

211 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada az sayıda yarasa görülmüştür. Tabandaki guano miktarından yarasaların kış aylarında burada barındığı anlaşılmaktadır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1991 yılında MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

: Yatay olarak gelişmiş geçit konumlu fosil bir mağaradır. Malm-Alt Kretase kireçtaşlarında oluşmuştur. Eski bir yeraltı boşluğunun duvarının çökmesiyle açığa çıkmıştır. İçinde çok dönemliliği karakterize eden basamaklar ve damlataş birikimleri vardır. Mağaranın sonunda 10 m uzunluğunda 1 m derinliğinde içi su dolu bir havuz vardır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok