Üçtaş (Şahmaran)

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

18 m.

Uzunluk:

28 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Jura Alt Kretase yaşlı Bilecik Kireçtaşları'nda belirgin bir fay hattı üzerinde dikey olarak gelişmiştir. İçinden Sazlı Deresi'nin aktığı flüviyo-karstik paleo vadinin kenarında faylanmalar nedeniyle alçalan bir humun üzerinde dikey olarak gelişmiştir. İçinde oluştuğu faya bağlı olarak dar bir çatlak boyunca gelişen mağaranın duvarlarında yer yer mağara gölü ve karnıbaharları görülmektedir. Vadoz zonda bulanan mağara; gelişimini tamamlamış düden konumlu fosil bir mağaradır. Bu nedenle yeraltı ve yerüstü sularıyla bir bağlantısı yoktur.

Notlar:

Yeniköy Ecinli Mağarası'nın 1 km kuzeydoğusunda; Kılıçkaya Tepesi'nin kuzeyinde; Taşkesen Deresi'nin sol yamacında yer alır. Yeniköy (Cedit) Köyü'nden; Kıblepınar Köyü'ne giden yol mağara yakınına varmaktadır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiş ve 1997 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok