Üfleyen (Acısu, Akçay)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

8 m.

Uzunluk:

153 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Soğucak Mağarası jeolojisiyle aynı özelliklere sahiptir.

Notlar:

Mağara MTA nın çizdiği bölümden sonra devam etmektedir, bakınız ASPEG haritası. Mağarada suya girilerek sifonumsu yerden geçildi ve devam ettiği görüldüğü. Çok soğuk olduğu için tamamı araştırılamadı. Neopranla girip sonuna kadar araştırmak lazımdır. Güzel bir mağaradır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Kaynak konumlu bir mağara olan Üfleyen; akarsu yatağından 90-100 m yukarıda yer alır. İki farklı bölümden meydana gelmiştir. Girişten kaynağa kadar olan ve büyük bir S çizen kesim; aktif-yarı aktif bölümdür. Burada yaz ve kış sürekli akışı olan bir yeraltı deresi mevcuttur. Bölüm sonundaki gölden fışkırarak çıkan sular; çoğu yerde blok ve ana kayalar arasından geçerek küçük şelaleler; dev kazanları; aşındırma yapıları oluştururlar. Tabanı yer yer kum ve çakıl yığınları ile kaplı olan bu aktif-yarı aktif bölüm; yeraltı sularının mağaraya girdiği bölümdeki büyük çöküntü salonunda sona erer. Tabanı blok ve molozlarla kaplı olan bu çöküntü salonu; mağaranın kollara ayrıldığı veya kollarının birleştiği kesimdir. Çöküntü salonundan güneye ayrılan ve içerisi kuru damlataş havuzları; sarkıt; dikit ve duvar damlataşları; örtü damlataşları ve mağara incileri ile kaplı olan ve KD-GB yönünde uzanan bölüm; mağaranın fosil galerisidir. 45 m uzunluğundaki bu fosil bölümün son noktası girişe göre +8 m de yer alır. Genişliği 1-5; tavan yükseklliği 0.5-6 metreler arasında değişen Üfleyen Mağara; mermerlerin hemen altında erimesiz kayaların bulunması nedeniyle; askıda kaldığından; bu şekil ve yapılar; büyük boyut ve derinliğe ulaşamamışlardır

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok