Ulupınar Bükdere


Tipi:

Doğal

Derinlik:

10 m.

Uzunluk:

728 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Mağara akarsularla derin kanyonlar şeklinde yarılarak parçalanmış Pliyosen aşınım yüzeylerinde oluşmuş bir alanda yer alır. Bükdere Köyü ve çevresinde görülen bu yüzey; Permo-Triyas; Kretase ve Miyosen birimler üzerinde 400-700 m arası yüksekliklerde uzanır. Hidrolojik olarak askıda kalmış aktif yarı aktif bir mağaradır.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (1 Temmuz 1997)

Araştırma:

-

Morfoloji:

Görünüm ve gelişimleri çok ilginç olan damlataş havuzları ile kaplıdır. Mağara boşluğunu enine birleştiren bu havuzların derinliği 5 m'yi bulur. Son bölümlerde ise sarkıt; dikit; sütun ve duvar damlataşları ile makarna sarkıtlar yoğunlaşır. Havuzların su ile dolu olduğu mevsimde; girişten 400 m sonra kapalı bir sifon vardır. Bu sifon yağışların azalmasıyla açılmaktadır. Buna karşılık son bölümdeki sifon ise bütün yıl kapalıdır. Sulu bir mağara olan Ulupınar'da; bütün mevsim akışı olan bir yeraltı deresi vardır.

Arkeoloji:

Mağara önünde arkeolojik duvar kalıntıları vardır.

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok