Yarasaini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

11.5 m.

Uzunluk:

168 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın değişik bölümlerinde küçük gruplar halinde yarasalar yaşamaktadır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Üst Jura Alt Kretase yaşlı Bilecik Kireçtaşları içinde gelişmiştir. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır ve çok katlı gelişim özelliği gösterir. Sakarya Nehri'nin hemen kenarında; gelişimini tamamlamış fosil; üç katlı; kuru bir mağaradır. Birbirine bağlı iki girişi vardır. Damlataş oluşumuna pek rastlanmaz.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok