Yaylacık


Tipi:

Doğal

Derinlik:

22 m.

Uzunluk:

102 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada az sayıda yarasa vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Kozmandağı Mağarası ile birlikte; Kumlu (Elekçi) Çayı ve onun kolu olan Karakucak dere ve kolları tarafından derince yarılarak parçalanan bir bölgede yer alır. Deniz düzeyinden yüksekliği 645 m olan Yaylacık Mağarası; başlangıçta doğu-batı; daha sonra da KB-GD; K-G ve KD-GB yönlerinde gelişmiştir.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Kozmandağı Mağarası ile arasında 250 m mesafe olan mağaranın iki girişi vardır. Ana girişi; GD'daki uçta bulunan ve daire şekilli bir salona açılan; -6 m inişi olan dik kuyu şeklindedir. Buna karşılık; kuzeydeki giriş ise -10 m derinliğinde bir baca şeklindedir. İçi; özellikle girişlerin bulunduğu salonlarda toprak; kum; çakıl; moloz ve bloklarla kaplıdır. Damlataş çökelleri bulunmayan ve genişliği 0.5-4 m; tavan yüksekliği ise 2-6 metreler arasında değişmektedir. Hemen hemen orta kesimde yer alan ve özellikle güney bölümden gelen ve sızıntı sularla oluşan yeraatı deresinin kaybolduğu bu nokta mağaranın en genç bölümüdür. Küçük göller ve bir doğal köprünün (eski taban) bulunduğu bu bölümde iki adet gençleşme basamağı gelişmiştir. Geçit konumlu; fosil bir mağaradır. İçinde herhangi bir damlataş oluşumu yoktur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok