Yaz Konağı (Yazkonağı 1)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

12 m.

Uzunluk:

900 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada az sayıda yarasa vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Mağara doğu-batı yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişmiştir.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA BÜMAK (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Yazkonağı 1 ve Yazkonağı 2 mağaraları aynı yeraltı sisteminin parçalarını oluştururlar ve günümüz akarsularının genel akış yönlerinin (güneyden kuzeye) tersine doğu-batı yönünde gelişmişlerdir. Yazkonağı 1 Mağarası'nın girişi deniz yüzeyinden 85 m; vadi tabanından da 30 m yukarıda yer alır. İki bölümden oluşan mağarada girişten itibaren; önce güney; sonra da batıya doğru gelişen ana galeri; belirgin bir faya bağlı olarak dar fakat yüksek galeriler şeklinde uzanır. Genişliği yer yer 1 metreye kadar düşen; tavan yüksekliği ise 25-30 metreyi bulan bu bölümün tabanı blok; çakıl ve kum depoları ile kaplıdır. İki farklı gelişim dönemini karakterize eden profilleri olan ana galeride; biri ortada diğeri de son noktada olan ve yaklaşık 25 metreden düşen iki şelale yer alır. Bütünüyle yatay uzanan ve girişe göre son noktası +6.5 m olan bu bölümde damlataş oluşumları yok denecek kadar azdır. Buna karşılık; girişten itibaren kuzeye (sağa) ayrılan ikinci bölümde ise görünümleri son derece güzel damlataşlar (duvar damlataşları; damlataş havuzları; sarkıt; dikit; sütun) yer alır. Değişik yükseklikte iniş ve çıkışları olan ve son noktası; girişe göre -2 metrede bulunan bu kol 160 m uzunluğundadır. Ana galeride akan yeraltı deresi giriş ağzından çıkmasına karşılık; bu yan koldaki yeraltı deresi ise hemen hemen orta noktada bulunan ve girişe göre -12 metrede yer alan bir çatlaktan kaybolur. Bu sular; Yazkonağı 2 Mağarası'nda yeniden açığa çıkarlar. Çok dönemli gelişim özelliği gösteren şekil ve yapılara sahip olan Yazkonağı 1; şekillenmesini sürdüren aktif bir mağaradır. Bu mağaranın üzerinde; bir başka mağara katının olması gerekir. Yaklaşık 25 metreden; şelaleler yaparak düşüş yapan sular ve mağara tavanının dar çatlakları üzerinde görülen geniş galeriler bu muhtemel mağaranın varlığını gösterir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok