Yazkonağı 2


Tipi:

Doğal

Derinlik:

1 m.

Uzunluk:

113 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Mağara doğu-batı yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişmiştir.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Yazkonağı 1 ve Yazkonağı 2 mağaraları aynı yeraltı sisteminin parçalarını oluştururlar ve günümüz akarsularının genel akış yönlerinin (güneyden kuzeye) tersine doğu-batı yönünde gelişmişlerdir. Deniz yüzeyinden 80 m yukarıda bulunan ve KB-GD yönünde (büyük mağaraya doğru) uzanan ana galeri ile girişe yakın kesimde bu dik kesen (KD-KD) yan galeriden oluşan Yazkonağı 2 Mağarası'nın genişliği 1-4 m; tavan yüksekliği 0.5-3 metreler arasında değişen mağaranın tabanı kum ve çakıl yığınları ile kaplıdır. Tavanında ise yer yer makarna sarkıtları oluşmuştur. Kaynak konumlu yarı aktif bir mağaradır. Bu mağarada; yaz-kış sürekli akışı olan bir yeraltı deresi mevcuttur. Zaman zaman kum ve çakıl depoları arasında kaybolan ve girişe yakın koldaki çatlaktan mağarayı terk eden bu sular; Yazkonağı 1 Mağarası'nın yan kolundan gelmektedir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok