Yelini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

26 m.

Uzunluk:

271 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

İnsanların kolay giremediği oda ve yan girintilerde yarasalar yaşar. Özellikle havuzlu fosil salondan sonraki bölümlerde ve sondaki salonda çok miktarda guano birikmiştir.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Damlataş ve tavandan düşen iri bloklarla birçok salon ve odaya bölünen mağara; görünümleri son derece güzel damlataşlar ile kaplıdır. Genel olarak girişten sona doğru sıcaklık azalarak; nem artmaktadır. Girişte sıcaklık 25.5 derece; yüzde 45 nem; son salonda 16.1 derece sıcaklık; yüzde 79.5 nem oranına sahiptir. Vadoz zonda bulunan gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. Yağışlı dönemlerde tavandan damlayan sular haricinde tamamen kurudur.

Arkeoloji:

Yelinüstü Mağarası ile benzer özellikler gösteren bu mağarada; uzun dönemler insanlar tarafından kullanıldığını gösteren şekil ve kalıntılar mevcuttur. Mağara önünde; yamaç ve tarlalarda çakmak taşı; yonga; balta; mızrak uçları bulunmuştur. Girişteki toprakta değişik alet; kemik; çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Salonda tuğladan yapılmış derinliği 2 m'yi geçen havuzlar ve sarnıçlar ve tavanda kırmızı renkli yazılar vardır.

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok