Yenesu


Tipi:

Doğal

Derinlik:

18 m.

Uzunluk:

1620 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada kış uykusunda bulunan Rhinolophus euryale yarasa kolonisi tespit edilmiştir. Tesadüfen burada bulunduğu tahmin edilen Triturus karelinii türü semender yakalanmıştır. Mağarada Arachnida sınıfına ait beş omurgasız türü tespit edilmiştir [BUMAD 2010].

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

Vize İlçesi'nin yaklaşık 20 km kuzeybatısındaki Balkaya Köyü'nün 2 km doğusunda bulunan Kazandere'nin bir kolu olan Yana Dere'nin sağ kenarında yer alır. Mağaraya; Vize-Kıyıköy yolundan 8 km'de ayrılan Balkaya yoluyla gidilebileceği gibi; Kıyıköy-Aksicim-Balkaya veya Saray-Bahçeköy-Aksicim-Balkaya yollarıyla da gidilebilir.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Mağaranın çevresi; geniş alanda yüzeylenen Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları'ndan meydana gelmiştir. Mağara; gelişim dönemleri ve seviyeleri farklı iki koldan meydana gelmiştir. Girişteki çöküntü salonuna bağlanan ana galeri; mağaranın aktif bölümüdür. İçinde sürekli akış olan bu bölümde; derinliği 0.5-1.5 m arasında değişen çok sayıda damlataş havuzu vardır. Ayrıca mağaranın bu kesiminde; su aşındırma yapıları geniş yer kaplamaktadır. Küçük dev kazanları; akıntı markaları ve cilalanmış yüzeyler; bu şekillerin en belirginleridir. Orta kesimlerden itibaren göl üzerine inen; sarkıt; sütun ve duvar; perde damlataşları görülür. Bu pasajın sonunda, sağdaki duvar üzerinde güzel sarkıtlar, dikitler, kolonlar ve soda çubuklarının bulunduğu yaklaşık 600 m uzunluğunda yarı aktif ikinci pasaj yer almaktadır [BUMAD 2010].

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Yenesu Gezi Raporu - Gezi Raporu

Yenesu Gezi Raporu - 2016Gözlemler 0

Gözlem Yok