Yerobruk


Tipi:

Doğal

Derinlik:

63 m.

Uzunluk:

152 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Yarı yatay-yatay olarak gelişmiş; geçit konumlu fosil bir mağaradır. KB-GD ve KD-GB yönlü birbirini kesen iki belirgin çatlak üzerinde gelişen mağaranın; kireçtaşlarının tabaka doğrultu ve eğimleri ile bunları etkileyen çatlak sistemine bağlı olarak girintili-çıkıntılı bir yapısı vardır. Mağaranın girişi; ana galeriye sonradan bağlanan eğimli bir bacayla sağlanmakatdır. İçinde yüksekliği -1.5 / -5 metreler arasında değişen çok sayıda basamak olan mağara; birbirine bağlı üç kat ve iki ana bölümden oluşmuştur. Bunlardan girişe göre -39 ile -63 metreler arası derinlikte olan; anfitiyatro şeklindeki ana galerinin içi iri çöküntü blokları ile kaplıdır. Kenarları ise sarkıt; dikit; sütun; eksantrik ve yer yer duvar damlataşları ile kaplı olan bu bölümün kuzeybatısında içinde yoğun damlataş çökelleri bulunan ikinci salon yer alır. Girişe göre -42 ile -54 metreler arası derinliklerde gelişen bu salon; üst üste iki kattan meydana gelmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok