Zeus


Tipi:

Doğal

Derinlik:

4 m.

Uzunluk:

60 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Mezozoik yaşlı; dolomitik rekristalize kireçtaşları içinde bir fay boyunca gelişmiştir. Mağaranın geniş ağzı kaya blokları ile daraltılmıştır. Hiçbir yerinde traverten gelişmemiştir. Sulu bir mağaradır.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

-

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

Zeus Mağarası; bulunduğu tabiat çevresi ile uyumu sonucunda müstesna bir oluşum ve görsellik arz ettiği için; İzmir II No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.06.1996 tarih ve 5861 sayılı kararı ile ikinci derece doğal sit alanı olarak tescil edilmiş ve aynı kurulun 17.10.2001 tarih 10174 sayılı kararı ile koruma amaçlı imar planı görülmüştür

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok