Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü


Kuruluş yılı: 1993Üyeler 20

Bulduğu Mağaralar 158

Peynirini
Kır Obruk
Beşpınar
Yerik 04
Höyük
Karasay
Arslanlı 2
Öküzini
Cehiz Deliği
Çamardı
Akçakese
Kuyubaşı
Kurudere
Meryem Ana
Dereköy
Kurudere 2
Kayadibi
Söğüt Beli
Yarılgan
Cehennem Ağzı
Ayazma
Cihanbeğendi 2
Çokrağan
Demirli
Güvercinli
Kuzeytepe 1
Maden
Nurkadın Boğazı
Dombra
Güler 2
Hope 3
Kedi
Tamtam Çukuru
Yirik 1
Göbeksiz
Hışılayık Düdeni
Mullah Osman Koyakları
Boroğulu
Karakilise
Erk 5
Çıplak Tepe
Çevreli Düdeni
Yerik 3
Gökdere
Nurkadın Boğazı
Erk 6
Arapini
Kapaya
Incirli
Hades
Kilise
Onyx
Arap Ini
Gözbaşı
Kazan Deliği
Yatay Mağara
Atatürk'Ün Çiftliği Düdeni
Ciyaklı Obruğu
Kızılobruk
Kargölü
Deri Obruğu
Okluca 2
Musa Bozuldu
Öşün
Soğanlı 2
Soğanlı 6
Sulu Zindan
Tömbekli Obruk
Delik Pınarı
Zilan
Serinhisar
Düden 1
Çıtlık
Mermerli
Yiğitler
Çökelek
Söğütoluk
Daltonlar
Fetrek 1
Fetrek 2
Yerik 2
Erk 7
Erk 2
Sarı Kristal
Rüzgarlı
Hope 1
Erk 3
Den 2
Meyvalıköy
Karadal
Deve Deliği
Tah 1
Mecekalanı Düdeni
Cavurağzı
Uçansu
Cula Deliği
Beyinli
Dipsizkuyu
Hacı Emin Obruğu
Yağcılar 1
98/1
98/2
Yağcılar 2
93/1
Çambel
Delik
Küçük
Tezini
Bağıllı Düdeni
Bileğiağzı 1
Bileğiağzı 2
99/3
Deveboynu Deresi
Kokarot
Kurugöl 1
Kurugöl 2
Sızma
Altınlı 1
Berendi 1
99/1
Altınlı 2
Berendi 2
Cihan Kastı
Çatal Obruk
Tahtalı Düdeni
99/2
Berendi 3
Çatal Obruk 2
Tuztaş 1
Tuztaş 2
Yel Deliği
2000/1
Çoban Düştüğü
Düden
Göller
Gölpınar Düdeni
Kel Obruk
Kızıldağ 1
Kocakuyu
Murat Bulduğu
Okluca 1
Öküzlü
Soğanlı 9
Soğanlı 1
Soğanlı 10
Soğanlı 3
Soğanlı 4
Soğanlı 5
Soğanlı 7
Soğanlı 8
Subatan
Sulu Obruk
Şelale
Yedi Obruk
Karadağ
Şeytan Değirmeni
Hancı Kavağı
Kaklık

Yayınlar 6

Haritalar 125

Cihanbeğendi,
Dümbelek,
Yılanboğazı,
Ödemiş Subatanı,
Ödemiş Subatanı,
Ödemiş Subatanı,
Ayvacık Düdeni,
Ayvacık Düdeni,
Cehennem Ağzı,
Beşpınar,
Bağıllı Düdeni,
Boroğulu,
Cihanbeğendi,
Cihanbeğendi 2,
Çokrağan,
Çokrağan,
Çokrağan,
Dümbelek,
Güvercinli,
Kuzeytepe 1,
Maden,
Meyvalıköy,
Sızma,
Peynirini,
Dombra,
Güler 2,
Hope 3,
Kedi,
Tamtam Çukuru,
Yirik 1,
Demirli,
Gökdere,
Yağcılar,
Incirli,
Kaklık,
Nurkadın Boğazı,
Onyx,
Yel Deliği,
Hades,
Çıtlık,
Göbeksiz,
Fetrek 1,
Fetrek 2,
Ayvacık Düdeni,
Kocain,
Yağcılar 1,
Yağcılar 2,
98/1,
98/2,
Bileğiağzı 1,
Bileğiağzı 2,
Deveboynu Deresi,
Kokarot,
Mecekalanı Düdeni,
Çatal Obruk 2,
Çoban Düştüğü,
Deri Obruğu,
Tahtalı Düdeni,
Okluca 1,
Okluca 2,
Öküzlü,
Soğanlı 2,
Soğanlı 3,
Soğanlı 5,
Soğanlı 6,
Soğanlı 9,
Sulu Zindan,
Zindan Dipsizi,
Kuyubaşı,
Yerik 04,
Kurudere,
Kurudere 2,
Kurudere 2,
Sütini,
Ayazma,
Karakilise,
Küçükkale 2,
Erk 5,
Erk 5,
Erk 7,
Öküzini,
Daltonlar,
Güvercin,
Erk 6,
Yerik 2,
Yerik 3,
Yerik 2,
Erk 2,
Erk 3,
Hope 1,
Den 2,
Deve Deliği,
Deve Deliği,
Tah 1,
Yılanboğazı,
Akçakese,
Karasay,
Karadağ,
Kayadibi,
Şeytan Değirmeni,
Söğüt Beli,
Yarılgan,
Çıplak Tepe,
Çevreli Düdeni,
Çevreli Düdeni,
Kapaya,
Arslanlı 2,
Serinhisar,
Meryem Ana,
Çamardı,
Meryem Ana,
Uçansu,
Cehiz Deliği,
Cula Deliği,
Cula Deliği,
Hancı Kavağı,
Dereköy,
Akçakese,
Kilise,
Gözbaşı,
Cavurağzı,
Kır Obruk,
Kır Obruk,
Höyük,
Sırtlanini