Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Ayvadüzü

MTA
Anaçbaşı/Maden Galerisi

MTA
Akçabel

MTA
Karacaköy

Görele Suyu

Eyne

Deliklikaya

Cedit

Bakırtepe

MTA
Yumruçal

ASPEG
Yukarı Baliönü

ASPEG
Yarasa 2

Yarasa

Üzümkayası

Uçurum

Türbekayası

Tu 92-51

Tu 92-5

Tu 92-4

Tu 92-3