Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Balcak

ASPEG
Ayı

Ayakkabı Çukuru

BÜMAK
Aşağı Baliönü

Asarcık

Ağzı Büyük Mağarası

ASPEG
Ağlı

5 Mağara

Yapraklı-Subaşı Düdeni

Mağara

Baykuş Kale
(Yenice İni, Yenişar Kale)

İTÜMAK
Mağara

Beşdut

Ballıkaya

Ashab-I Kehf

Yenice

Yazıköy Değirmen 1-2-3
(Değirmen mevkii mağaraları)

O'MAG
Yazıköy

Yarasa İni
(Cüzzamlılar Mağarası)

O'MAG
Tu 92-M4