Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
İn

ANMAK
Gavur

Fok Balığı

Deriini

MTA
Dağkara

Çeltikdere

Çaltepe

ANMAK
Buzluk

ANMAK
Belen

Yenimahalle
(Koçköy)

MTA
Yağcılar

MTA
Kurtsuyu

MTA
Kozaklar Kokurdanı

ANMAK
Kayaboğazı

Gökçeağaç

MTA
Gavur 2

ASPEG
Gavur 1

ASPEG
Cin

Avuçiçi

MTA
Örgün Köyü