Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Koyunini

Kızıl In

Kadirin Boğazı

MTA
İnönü

İnaltı

MTA
Hamit

Geçitli

Döşkaya

Dikenlik

Çalvo

MTA
Çakmakini

Bahçecik Subatanı

MTA
Ağzı Yarıkin

Aband

Karadal

DEÜMAK
İndere

Güvercin Kuyusu

BÜMAK
Delikyar

Adsız (Manisa)

Sülmenli