Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Yaykın

İnli

İncik

Frig Vadisi Mağaraları

Fırıncı

Durubey

Doğular

Dağıllar

Çamlıca

Çaltepe

Avara Mağaraları

Akoluk

Zeytinliada

Yazören

ASPEG BUMAD
Sarnıçkaya

Konum Yanlış
MTA
Sarıkaya

Peynirkuyu

MTA
Orta

Nusret Düdeni

MTA
Mürüvetler Suçıkanı

MTA