Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Koca

MTA
Horataşı

MTA
Güngörmez

Güneşkaya

Sinanköyü

Yazılıtaş

Tripez

Şeytanderesi

Konum Yanlış
Soğucak

MTA
Sivrikaya

Selimin

MTA
Parnar

Murgile

Midye

Maden

Kunav

Kuşpınar

Kuşluk

Kuru

Koyunbaba

MTA