Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kocakaynak

Kocaçayırlar

MTA
Koca 1

MTA
Güvercin Taşı

BÜMAK
Ayazma Soğuk Su

Karakovuk

MAD Bursa
Suçıkan

ANMAK
Küçük İhsaniye

MTA
Kuyutarla 2

MTA
Kuyutarla 1

MTA
Kırımsa Düdeni

MTA
Dere

Cumayanı

Çatal Tepe Düdeni

MTA
Yeşilkaraman
(Karataş)

HÜMAK
Büyük Kuyu

Ballık Kaya

Ayiçi 2 Düdeni

MTA
Ayiçi 1 Düdeni

MTA
Alacaağızı