Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Dere Kokurdanı

Erçek

MTA
Esenli Düdeni

MTA
Hacet İni

ANMAK
Cüceler

İngazi

İnsırtı 1

Kadıtarlası

Gölcük Düdeni

Kapız

Kapuz

Ashab-I Kehf
(Eshab-ı Keyf)

Taş Kuyu

Astım
(Narlıkuyu , Dilek)

MAD
Yerküpe

MTA
Tuz

Toptepe
(Zozlu)

Tulumba

MTA
Yassıkaya

Buzluk Sultandağı