Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Cennet

Dim

Culin

Nimara

Zeus

MTA
Dazdağı Düdeni

Çayırköy

Saman

EMAK
Fetrek 2

DEÜMAK
Arılıin 3

Arılıin 2

Arılıin 1

İncirliin Gökçeler

MTA
Eşkiyaini

Çatalin Gökçeler

Gavurini Gökçeler

Hacıhasanini

MTA
Pestilin

MTA
Kovantaşı

MTA
Kızılağaç

MTA