Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Medil 1

BÜMAK
Kayadibi
(Suini)

Çift Giriş
BÜMAK
Sarpunalınca
(Değirmen)

BÜMAK
Göller

DEÜMAK
Başpınar

MTA
Mecekalanı Düdeni

DEÜMAK
Yel Deliği

DEÜMAK
Zilan
(Gözet)

DEÜMAK
Kazan Deliği

DEÜMAK
Delik Pınarı

DEÜMAK
Yedi Obruk

DEÜMAK
Tömbekli Obruk

DEÜMAK
Tahtalı Düdeni

DEÜMAK
Şelale

DEÜMAK
Sulu Zindan

DEÜMAK
Sulu Obruk

DEÜMAK
Subatan

DEÜMAK
Soğanlı 9

DEÜMAK
Soğanlı 8

DEÜMAK
Soğanlı 7

DEÜMAK