Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kirpiyeri İni

EMAK
Armelle Ini

EMAK
Bozenyakası

EMAK
Kurcuk Düdeni

EMAK
İki Kapılı İn

EMAK
Torudibeği 2

Katranlı Çengirek
(Adamyutan, Küçük Lucifer)

EMAK
Torudibeği

EMAK
Sakızeği

EMAK
Kayaini Mağarası
(Öznurini)

Vitrin
EMAK
Atomini

Buzluk
(Buzluk kastamonu)

Çift Giriş
ASPEG
Ilgarini

BÜMAK
Mantar

BÜMAK
Atak

ASPEG
Karadere
(Karadere domuz yatağı)

İTÜMAK Galeri
Kara İn

EMAK
Tozlu İn

EMAK
İnilmez İni 2

EMAK
Karadağ 2

EMAK