Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
İbradı Subatan

Kemikli
(Homeros)

EMAK
Ürünlü
(Ürünlü kanyon)

ASPEG
Şabanın Düdeni

MTA
Tekkeköy Mağaraları
(Fındıcak, Tekkeköy-Fındıcak)

Çatalyol

Çift Giriş
BUMAD
Beldibi
(Kumbucağı)

Karain

Gökdere
(Kara Mağara)

DEÜMAK İZMAD EMAK
Manasır Düdeni
(Sorkun)

MTA
Karakaya
(Kemikli)

MTA
Kara

MTA
Heybeci

MTA
İnhisaraltı

MTA
İnhisar

MTA
İhsaniye

İTÜMAK
Katır Gölleri

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Kurt İni

İTÜMAK BÜMAK
Emmiyenin Deliği
(Çatlak)

Vitrin
İTÜMAK BÜMAK
Yarım Badem

İTÜMAK BÜMAK