Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Cık Deliği

BÜMAK
Dağlı Kuylucu
(Dağlı Guylücü)

BÜMAK
Evkaya

MAD Bursa
Ocaklı

MAD Bursa
Harmanyeri

MAD Bursa
Sarımsaklı Kaya Mağarası

Vitrin
MAD Bursa
Akmunar Mağarası

MAD Bursa
Kocaçalı 4

MAD Bursa
Kocaçalı 5

MAD Bursa
Kocaçalı 3

MAD Bursa
Kocaçalı 2

Vitrin
MTA
Kocaçalı 1

Vitrin
MTA
Asar Mağarası

Vitrin
MAD Bursa
Çançukuru Düdeni

Vitrin
MTA
Hırsızini Mağarası

Vitrin
MTA
Ayıini
(Kazanpınar)

Vitrin
MTA
Kestelek Kalesi Kalealtı Mağarası
(Çaltılıbük kalesi kalealtı mağarası)

MAD Bursa
Dere Yatağı Mağarası

MAD Bursa
Karakdere
(Karanlıkdere Mağarası)

MAD Bursa
Kel Ahmedin Ini

MAD Bursa