Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Cihanbeğendi

Yılanboğazı

Kurudere-2
(Domuzdere)

BÜMAK
Kurudere-1
(Ağıl)

MTA
Kurucuk Düdeni

Uzunsu/Belini

Körük İni

MTA
Kör Obruk

Kör Kuyu

Kozan Kuyusu
(Uzunlu Mağarası)

Koyungöbedi Mağarası

Kostak Düdeni

Kocakuyu

Çift Giriş
Kocain

BÜMAK
Kocain
(İndağı)

O'MAG
Koca Düden Mağarası

MTA
Kişmir Düdeni 1

Kirazlı Çukur Obruğu

Kızlar Obruğu

Kızlar Mağarası

Çift Giriş