Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Yk 22-91

Yk 21-91

Yk 20-91 Birinci Ini

Yk 2-91

Yk 105-91

Yk 104-91

Yk 103-91

Yk 102-91

Yk 101-91

Yk 1-91

Yk 0-91

Yılankaya

BÜMAK
Yerköprü

Yer İni

Yeldeliği

Yedimil

Yedi Miyarlar

Yaylacık 2

Yaylacık 1

Yavu Düdeni