Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Yatırtaş Düdeni

Yatak Yeri Deliği 3

Yatak Yeri Deliği 2

Yatak Yeri Deliği 1

Yarlar 1-4

Yarılgan Düdeni

Yakacak Düdeni

Varsak
(Kırkgöz)

Ürküten Obruğu 2

BÜMAK
Ürküten Obruğu 1

Üçağız

Üç Delik
(19 No.lu Mağara)

Uzunsu
(Suluin)

Uluçukur

MTA
Türk Kuyusu
(11 No.lu Mağara)

Türbeni Düdeni

Türbe Düdeni

Tufan Deresi

Tu 9-89

Tu 8-89