Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
M 30.92 Alıç

M 3 Kızıldefne

M 29.92 Igirtlük

M 27.92 Büyük Anne

M 26.92 Keme

M 25.92 Yol

M 24.92 Deyaz Küyü

M 23.92 Kızıloruk

M 22.92 Kasanfil

M 21.92 Kekiç

M 19.92

M 18.92

M 17.92 Kaca Yarık

M 16.92 Top Taşlı Bugaz

M 15.92 Sütleyin

M 14.92 Kurna Dibi

M 13.92 Karain

M 12.92 Kürtülk

M 11.92 İki Yumurtalar

M 10.92 Köprü Kaya