Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Kadıini

Çift Giriş
K 9 Melik

K 12 Karatop

K 11 Melik

K 10

İt Çukuru

BÜMAK
İshaklı

İnlice Boğazı Düdeni

İnkuşağı

HÜMAK
İndağ

İncirlik Kuyu

İncirli In

MTA
İncirli Gökmağara
(Suluin)

MTA
İncirli

İnburnu

İnbaş

İmalı Obruğu

BÜMAK
İletir Düdeni

İki Ağızlı Obruk

BÜMAK
İbradi