Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Mal Deliği

Kuzuoluk

Keler

Karkuyusu

Karga Deliği

Herifin Söktüğü Yer Iii

Herifin Söktüğü Yer Ii

Herifin Söktüğü Yer I

Cimbar Vadisi Iii

Çavdar Deresi

Cula Kuyusu

Cimbar Iii

Cimbar Ii

Cimbar I

Ağcaşar Köyü Ii

Büyükpınar Ii

Ağcaşar Barajı I

Zebil

Büyükpınar

Pancarlık