Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Eşek Karlığı

BÜMAK
Erkibet Düdeni

Erkeç Alanı

Erik Ini

Ekskavatör Deliği
(12 No.lu Mağara)

Dünekdibi Obruğu
(TU 37-89)

BÜMAK
Düdenönü

Düden

Duran Obruğu
(17 No.lu Mağara)

Dumanlı 2

Dumanlı 1

Domuzburnu/ Gurma

Dolu Çukuru
(31 No.lu Mağara)

Diyrekdibi

BÜMAK
Divle Boğazı

Dipsizin

Devretbaşı

Deveboynu 1

Derya

MTA
Derj Obruğu