Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Demirciler

Delik Obruğu
(13 No.lu Mağara)

Değirmenözü

HÜMAK
Değirmenlik Dere

MTA
Değirmenlik

Dedetepe Dipsiz 2

MTA
Dedetepe Dipsiz 1

MTA
De-Eskalasyon Daa Çukuru
(24 No.lu Mağara)

Dar Küçük Delik
(26 No.lu Mağara)

Dar Çukuru

Dans

Damlataş

Dağbaşı Düdeni

Çürücüin

Çobanoğlu Obruğu

Çimenini

MTA
Çift Delik
(23 No.lo Mağara)

Çeyiz

Çayırönü Düdeni

MAD
Çatdere

MAD MTA